fredag 7 april 2017

Uppdrag 10 Ma, tk

Undersökning - fritidsintressen

News of Alviks läsare vill veta mer om olika fritidsaktiviteter. Du har fått i uppdrag att göra en undersökning om 10-12 -åringars fritidsintressen och publicera den i tidningen.

* Fråga 30 barn i åldern 10-12 år om deras fritidsintressen, du ska ha minst fem alternativ att välja mellan

* Gör en frekvenstabell med resultatet av din undersökning - Fota din tabell.

* Rita ett stapeldiagram med linjal på cm-rutat papper. Färglägg de olika staplarna/alternativen. Gradera x- och y-axeln - fota ditt stapeldiagram

Extra/valfritt: Rita ett cirkeldiagram med hjälp av passare, för in resultatet och färglägg de olika alternativen/tårtbitarna. Fota ditt cirkeldiagram.

* Använd appen Numbers, för in dina resultat och skapa ett stapeldiagram och ett cirkeldiagram - Ta en skärmdump/spara ner dina diagram till din kamerarulle.

* Gör ett blogginlägg där du skriver en kort text om undersökningen och resultatet, populäraste, minst populära aktiviteten osv.. och lägger upp dina bilder. Publicera under din landskapsblogg.

För utfört uppdrag får du inreda hallen i ditt hus.

Lycka till! / Linda

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar