fredag 5 maj 2017

Uppdrag 11 Ma/Tk

Bygga ett uterum

Våren närmar sig och det är härligt att kunna sitta ute. Du bestämmer dig för att bygga ett uterum, plantera blommor och göra lite vårfint utanför ditt hus.

Du börjar planera och gör först en ritning på cm rutat papper.

1. Ditt uterum ska ha en area på 32 kvm2.

2. Utanför uterummet anlägger du en rabatt med arean 12 kvm2.

3. I 1/2 av rabatten planterar du blommor och i 1/2 av rabatten planterar du morötter.

4. Du bygger också en inhägnad med staket där dina får ska vara. Inhägnaden är rektangelformad och har en omkrets på 60 m.

5. När du har fått ritningen godkänd, bygger du ditt uterum, rabatten och inhägnaden i Minecraft.

6. Fota din ritning och fota ditt bygge i Minecraft.

7. Skriv en text där du berättar hur du har tänkt när du byggde ditt uterum. Berätta också vad som finns i ditt uterum och vad man kan göra där och hur det ska användas. Maila dina bilder och din text till Linda.

Lycka till!  /Linda

För utfört uppdrag får du inreda ditt sovrum.


Extrauppgift

1. Du ska bygga ett stall till dina får. Stallet ska ska ha en yta på 90 kvm2 och en innerhöjd på 3 m.

2. I stallet ska det finnas plats för dina 20 får. Varje får behöver ha en spilta/box som avgränsas med staket, ytan 4 kvm2 Räkna ut hur många spiltor/boxar du behöver och rita in dem på din ritning.

3. Utanför stallet anlägger du två rabatter. Den ena har en yta på 18 kvm2, i den rabatten planterar du 12 blommor, 1/2 är orangea och 1/4 är lila resten av blommorna är gula.

Den andra rabatten har en omkrets på 24 m. I den rabatten planterar du 16 blommor, 1/4 är röda, 1/8 är blå och resten är rosa.

4. Fota din ritning och fota ditt bygge i Minecraft.

5. Skriv en text där du berättar hur du har tänkt när du byggde ditt stall. Maila dina bilder och din text till Linda.

Lycka till! 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar