fredag 2 december 2016

Uppdrag 7, Ma, Tk, Sv

Ditt hus/stuga 

Nu är bygget av ditt hus färdigt. Skriv och berätta om ditt hus, var det ligger, i vilket landskap och i vilken stad/område.

Beskriv hur utsidan ser, vilket material har du valt? Tex sten, trä och varför har du valt just det? Hur har du tänkt kring miljön? Miljövänliga materialval?

Berätta hur du tänkte när du ritade ditt hus, hur stort ditt hus är, hur många rum du har. Beskriv vilka rum du har och hur de används.

Har du några speciella detaljer i ditt hus som inte syns på ritningen? Berätta om dem.

Berätta om vilka drömmar du har med ditt hus. Är det något som du inte har just nu men som du gärna skulle vilja ha i ditt hus. Motivera gärna.

Hur vill du att besökare ska känna när de kommer hem till ditt hus. Berätta!

Fota/ta en screenshot på ditt hus i planner 5D och lägg upp bilden tillsammans med din text om ditt hus på er landskapsblogg.

Lycka till!

Uppdrag 6, Ma


Bygget av ditt hus/stuga

Du har fått bygglov till ditt hus/stuga men för att komma igång med byggarbetet måste du börja med att göra en skalenlig skiss över stugan/huset.  

a) Hur många rum ska du ha? 
b) Hur stort ska varje rum vara, yta?
c) Hur ska rummen ligga i förhållande till varandra?
d) Var ska dörrar och fönster vara placerade?
e) Hur stor är den totala ytan på hela stugan/huset?

1. Fundera på dessa punkter och gör sedan en noggrann skiss på cm-rutat papper av ditt hus/stuga.

2. Skriv ner vilka rum du har och alla mått på hur stora rummen är på ett särskilt papper. Se till att den  sammanlagda ytan på alla rum stämmer överens med den total ytan på hela huset/stugan. 

3. Ladda ner appen planner 5D, använd din ritning och bygg ditt hus i appen.

4. Fota av din ritning, din lista på rum och dess yta samt samt din ritning i planner 5D. 


5. Lägg upp bilden under din karaktär och skriv och berätta om bygget. 

Lycka till!