fredag 19 maj 2017

Uppdrag 12 Sv/So

Redaktionsfest 

Din anställning som inrikeskorrespondent på News of Alvik börjar lida mot sitt slut och det börjar bli dags att resa hem till Luleå igen. På tidningsredaktionen har man en stor fest där alla anställda får bjuda med sig sina släktingar. På festen ska journalisterna vara lite personliga och berätta  om sig själva, hur de har bott och hur arbetet under året har varit.

Du förbereder dig för en muntlig presentation genom att göra en Key-note. Där ska du ha med:

1. Berätta om din karaktär i text och bild.
Kille eller tjej, sambo, särbo eller singel. Berätta om vänner, släkt och familj. Ålder, egenskaper (både positiva och negativa), intressen, funderingar och drömmar. Beskriv din karaktär så utförligt du kan-muntligt.

2. Länka in din buddypoke.

3. Bilder från ditt hus.

Du ska berätta om hur stor yta ditt hus har, hur många rum du har och hur det ser ut i din trädgård. Berätta hur du har tänkt när du har byggt huset, hur har du tagit hänsyn till miljön, ändamålsenlighet, funktion, materialval och design. Hur passar huset just din person.

Om det inte fanns de tillval du hade önskat, hur vill din person fortsätta renovera huset? Färgval etc.

4. Ditt favorituppdrag under året. Skriv och berätta om uppdraget, vad som var roligt och varför det var roligt. Fota och lägg till bilder för att illustrera.

fredag 5 maj 2017

Uppdrag 11 Ma/Tk

Bygga ett uterum

Våren närmar sig och det är härligt att kunna sitta ute. Du bestämmer dig för att bygga ett uterum, plantera blommor och göra lite vårfint utanför ditt hus.

Du börjar planera och gör först en ritning på cm rutat papper.

1. Ditt uterum ska ha en area på 32 kvm2.

2. Utanför uterummet anlägger du en rabatt med arean 12 kvm2.

3. I 1/2 av rabatten planterar du blommor och i 1/2 av rabatten planterar du morötter.

4. Du bygger också en inhägnad med staket där dina får ska vara. Inhägnaden är rektangelformad och har en omkrets på 60 m.

5. När du har fått ritningen godkänd, bygger du ditt uterum, rabatten och inhägnaden i Minecraft.

6. Fota din ritning och fota ditt bygge i Minecraft.

7. Skriv en text där du berättar hur du har tänkt när du byggde ditt uterum. Berätta också vad som finns i ditt uterum och vad man kan göra där och hur det ska användas. Maila dina bilder och din text till Linda.

Lycka till!  /Linda

För utfört uppdrag får du inreda ditt sovrum.


Extrauppgift

1. Du ska bygga ett stall till dina får. Stallet ska ska ha en yta på 90 kvm2 och en innerhöjd på 3 m.

2. I stallet ska det finnas plats för dina 20 får. Varje får behöver ha en spilta/box som avgränsas med staket, ytan 4 kvm2 Räkna ut hur många spiltor/boxar du behöver och rita in dem på din ritning.

3. Utanför stallet anlägger du två rabatter. Den ena har en yta på 18 kvm2, i den rabatten planterar du 12 blommor, 1/2 är orangea och 1/4 är lila resten av blommorna är gula.

Den andra rabatten har en omkrets på 24 m. I den rabatten planterar du 16 blommor, 1/4 är röda, 1/8 är blå och resten är rosa.

4. Fota din ritning och fota ditt bygge i Minecraft.

5. Skriv en text där du berättar hur du har tänkt när du byggde ditt stall. Maila dina bilder och din text till Linda.

Lycka till!