fredag 19 maj 2017

Uppdrag 12 Sv/So

Redaktionsfest 

Din anställning som inrikeskorrespondent på News of Alvik börjar lida mot sitt slut och det börjar bli dags att resa hem till Luleå igen. På tidningsredaktionen har man en stor fest där alla anställda får bjuda med sig sina släktingar. På festen ska journalisterna vara lite personliga och berätta  om sig själva, hur de har bott och hur arbetet under året har varit.

Du förbereder dig för en muntlig presentation genom att göra en Key-note. Där ska du ha med:

1. Berätta om din karaktär i text och bild.
Kille eller tjej, sambo, särbo eller singel. Berätta om vänner, släkt och familj. Ålder, egenskaper (både positiva och negativa), intressen, funderingar och drömmar. Beskriv din karaktär så utförligt du kan-muntligt.

2. Länka in din buddypoke.

3. Bilder från ditt hus.

Du ska berätta om hur stor yta ditt hus har, hur många rum du har och hur det ser ut i din trädgård. Berätta hur du har tänkt när du har byggt huset, hur har du tagit hänsyn till miljön, ändamålsenlighet, funktion, materialval och design. Hur passar huset just din person.

Om det inte fanns de tillval du hade önskat, hur vill din person fortsätta renovera huset? Färgval etc.

4. Ditt favorituppdrag under året. Skriv och berätta om uppdraget, vad som var roligt och varför det var roligt. Fota och lägg till bilder för att illustrera.

fredag 5 maj 2017

Uppdrag 11 Ma/Tk

Bygga ett uterum

Våren närmar sig och det är härligt att kunna sitta ute. Du bestämmer dig för att bygga ett uterum, plantera blommor och göra lite vårfint utanför ditt hus.

Du börjar planera och gör först en ritning på cm rutat papper.

1. Ditt uterum ska ha en area på 32 kvm2.

2. Utanför uterummet anlägger du en rabatt med arean 12 kvm2.

3. I 1/2 av rabatten planterar du blommor och i 1/2 av rabatten planterar du morötter.

4. Du bygger också en inhägnad med staket där dina får ska vara. Inhägnaden är rektangelformad och har en omkrets på 60 m.

5. När du har fått ritningen godkänd, bygger du ditt uterum, rabatten och inhägnaden i Minecraft.

6. Fota din ritning och fota ditt bygge i Minecraft.

7. Skriv en text där du berättar hur du har tänkt när du byggde ditt uterum. Berätta också vad som finns i ditt uterum och vad man kan göra där och hur det ska användas. Maila dina bilder och din text till Linda.

Lycka till!  /Linda

För utfört uppdrag får du inreda ditt sovrum.


Extrauppgift

1. Du ska bygga ett stall till dina får. Stallet ska ska ha en yta på 90 kvm2 och en innerhöjd på 3 m.

2. I stallet ska det finnas plats för dina 20 får. Varje får behöver ha en spilta/box som avgränsas med staket, ytan 4 kvm2 Räkna ut hur många spiltor/boxar du behöver och rita in dem på din ritning.

3. Utanför stallet anlägger du två rabatter. Den ena har en yta på 18 kvm2, i den rabatten planterar du 12 blommor, 1/2 är orangea och 1/4 är lila resten av blommorna är gula.

Den andra rabatten har en omkrets på 24 m. I den rabatten planterar du 16 blommor, 1/4 är röda, 1/8 är blå och resten är rosa.

4. Fota din ritning och fota ditt bygge i Minecraft.

5. Skriv en text där du berättar hur du har tänkt när du byggde ditt stall. Maila dina bilder och din text till Linda.

Lycka till! 

fredag 7 april 2017

Uppdrag 10 Ma, tk

Undersökning - fritidsintressen

News of Alviks läsare vill veta mer om olika fritidsaktiviteter. Du har fått i uppdrag att göra en undersökning om 10-12 -åringars fritidsintressen och publicera den i tidningen.

* Fråga 30 barn i åldern 10-12 år om deras fritidsintressen, du ska ha minst fem alternativ att välja mellan

* Gör en frekvenstabell med resultatet av din undersökning - Fota din tabell.

* Rita ett stapeldiagram med linjal på cm-rutat papper. Färglägg de olika staplarna/alternativen. Gradera x- och y-axeln - fota ditt stapeldiagram

Extra/valfritt: Rita ett cirkeldiagram med hjälp av passare, för in resultatet och färglägg de olika alternativen/tårtbitarna. Fota ditt cirkeldiagram.

* Använd appen Numbers, för in dina resultat och skapa ett stapeldiagram och ett cirkeldiagram - Ta en skärmdump/spara ner dina diagram till din kamerarulle.

* Gör ett blogginlägg där du skriver en kort text om undersökningen och resultatet, populäraste, minst populära aktiviteten osv.. och lägger upp dina bilder. Publicera under din landskapsblogg.

För utfört uppdrag får du inreda hallen i ditt hus.

Lycka till! / Linda

fredag 24 mars 2017

Uppdrag 9 No, So, Tk

Batterijakten

Du har fått höra om Batterijakten som elever i åk 4 runt om i Sverige deltar i.

Eftersom du är miljömedveten och tycker det är viktigt med återvinning bestämmer du dig för att hjälpa till att sprida budskapet om batteriåtervinning vidare.

* Skapa en serie i "Story visualiser"
* Ta en skärmdump på din serie och redigera bilden
* Publicera bilden under din landskapsblogg

För utfört uppdrag får du möblera ditt vardagsrum.

Lycka till! /Linda


fredag 27 januari 2017

Uppdrag 8, Sv, So, Tk

Att göra en film om ditt landskap

News of Alvik har startat en webb-tv-kanal och ni, inrikeskorrespondenter har fått i uppgift att skapa en reklamfilm om ert landskap.

Ni ska sätta ihop bilder och texter till en film i Imovie.

Reklamfilmen ska innehålla bilder och texter från:

* Den största staden i ert landskap
* En sjö eller ett vattendrag i landskapet
* En naturbild som beskriver naturen i landskapet
* En naturtillgång i landskapet
* En sevärdhet i ditt landskap
* En känd person i ditt landskap

Tänk på att det är upphovsrätt på bilder, fria bilder till din film hittar du här.

Lägg in vem som tagit bilden samt under vilken creative common bilden är inlagd.
För utfört uppdrag får du sätt in köksutrustning i ditt hus.

Lycka till!

fredag 2 december 2016

Uppdrag 7, Ma, Tk, Sv

Ditt hus/stuga 

Nu är bygget av ditt hus färdigt. Skriv och berätta om ditt hus, var det ligger, i vilket landskap och i vilken stad/område.

Beskriv hur utsidan ser, vilket material har du valt? Tex sten, trä och varför har du valt just det? Hur har du tänkt kring miljön? Miljövänliga materialval?

Berätta hur du tänkte när du ritade ditt hus, hur stort ditt hus är, hur många rum du har. Beskriv vilka rum du har och hur de används.

Har du några speciella detaljer i ditt hus som inte syns på ritningen? Berätta om dem.

Berätta om vilka drömmar du har med ditt hus. Är det något som du inte har just nu men som du gärna skulle vilja ha i ditt hus. Motivera gärna.

Hur vill du att besökare ska känna när de kommer hem till ditt hus. Berätta!

Fota/ta en screenshot på ditt hus i planner 5D och lägg upp bilden tillsammans med din text om ditt hus på er landskapsblogg.

Lycka till!

Uppdrag 6, Ma


Bygget av ditt hus/stuga

Du har fått bygglov till ditt hus/stuga men för att komma igång med byggarbetet måste du börja med att göra en skalenlig skiss över stugan/huset.  

a) Hur många rum ska du ha? 
b) Hur stort ska varje rum vara, yta?
c) Hur ska rummen ligga i förhållande till varandra?
d) Var ska dörrar och fönster vara placerade?
e) Hur stor är den totala ytan på hela stugan/huset?

1. Fundera på dessa punkter och gör sedan en noggrann skiss på cm-rutat papper av ditt hus/stuga.

2. Skriv ner vilka rum du har och alla mått på hur stora rummen är på ett särskilt papper. Se till att den  sammanlagda ytan på alla rum stämmer överens med den total ytan på hela huset/stugan. 

3. Ladda ner appen planner 5D, använd din ritning och bygg ditt hus i appen.

4. Fota av din ritning, din lista på rum och dess yta samt samt din ritning i planner 5D. 


5. Lägg upp bilden under din karaktär och skriv och berätta om bygget. 

Lycka till!