fredag 16 september 2016

Uppdrag 3, Sv/So

Arbetsansökan

Din karaktär ska söka jobb som korrespondent på News of Alvik. Det innebär att din karaktär kommer att flytta till en plats någonstans i Sverige och sedan skriva artiklar och rapportera därifrån.

Skriv en arbetsansökan och berätta om dig själv och varför du söker jobb som korrespondent på News of Alvik. Berätta vem du är, vilka dina starka sidor är och varför just du skulle passa så bra till jobbet.

Lycka till!

måndag 12 september 2016

Uppdrag 2, Sv

Din karaktär

Ditt uppdrag är att skapa en karaktär. Du väljer själv om det är en kille eller tjej, sambo, särbo eller singel. Skriv och berätta om vänner, släkt och familj. Ålder, egenskaper (både positiva och negativa), intressen, funderingar och drömmar. Beskriv din karaktär så utförligt du kan. Använd din fantasi! Ta hjälp av listan nedan när du skapar din karaktär/person. Tänk på att karaktären kommer att följa dig hela läsåret - lägg ner tid, tankekraft och fantasi på just din karaktär/person.

Din karaktär/person kommer att söka arbete och sedan arbeta som korrespondent för News of Alvik och bo någonstans i Sverige och rapportera från den platsen.

Slutfört uppdrag ger bygglov för ditt hus som du kommer få bygga någonstans i Sverige och som du kommer bo i under året.

Lycka till!
Uppdrag 1, Bild

Att skapa en logotype

Precis som alla andra tidningar behöver News of Alvik en logotyp. Ditt första uppdrag blir att rita ett förslag på en logotype som tidningen News of Alvik kan använda sig av. Vi kommer få in 39 olika förslag på logotyper. Av dessa 39 logotyper kommer en att utses och användas av tidningen framöver.

När du skapar förslaget till logotypen får du välja vilket material du använder dig av, till exempel färgpennor, blyertspenna, vattenfärger etc.

Lycka till!