måndag 12 september 2016

Uppdrag 1, Bild

Att skapa en logotype

Precis som alla andra tidningar behöver News of Alvik en logotyp. Ditt första uppdrag blir att rita ett förslag på en logotype som tidningen News of Alvik kan använda sig av. Vi kommer få in 39 olika förslag på logotyper. Av dessa 39 logotyper kommer en att utses och användas av tidningen framöver.

När du skapar förslaget till logotypen får du välja vilket material du använder dig av, till exempel färgpennor, blyertspenna, vattenfärger etc.

Lycka till!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar